<br/> <span class="intro_top_info_botton" onclick="window.open('https://detail.1688.com/offer/43047003846.html','newwindow')"> 點擊購買</span>" />
>氣體分類
特種氣體
電子氣體
標準氣體
高純氣體
工業氣體
稀有氣體
液態氣體
醫用氣體
>管道工程及配件
氣體匯流排
配套產品

標準氣體主頁 > 標準氣體 > 電力能源標準氣體


電力能源標準氣體

用途:電廠使用的氣體標準物質

點擊購買

訂購熱線:028-84791130


點擊詢價
產品參數 產品用途 儲裝運輸 注意事項 急救處理

組分名稱及濃度范圍:

       組分名稱及濃度范圍

                   平衡氣

CO 300 ~ 500ppm H2 80 ~ 1000ppm CO2  500 ~ 1000ppm CH4 1000ppm ~ 1% C2H4 30 ~ 500ppm C2H6 30 ~ 500ppm C2H2 30 ~  500ppm

 

 

                     N2Ar

百家乐群